ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΣΘ

ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΣΘ

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ευχαριστώ για την στήριξη σας στον πρώτο γύρο των εκλογών του ΔΣΘ, χάρη στην οποία αναδείχθηκα πρώτος μεταξύ των δώδεκα υποψηφίων προέδρων. Ενόψει του δευτέρου γύρου, θεωρώ κρίσιμο να γνωρίζουν οι συνάδελφοι τη στάση των δύο υποψηφίων σε ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τον Σύλλογο για διάστημα άνω του έτους και συνδέεται […]

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ   Υποχρεωτική αναγραφή στα δικόγραφα των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων της τακτικής διαδικασίας, της ημερομηνίας για την κατάθεση των προτάσεων. Ακολουθείται από την πρώτη στιγμή αυτό από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Μεταξύ ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάθεσης προτάσεων και της ημερομηνίας της δικασίμου, μεσολαβεί σημαντικό χρονικό διάστημα,  στο οποίο ο ορισθείς Δικαστής θα μπορούσε, μέχρι […]