Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

Ενεργοποιήθηκε η σελίδα της Δικηγορικής Πρωτοπορίας. Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τις Θέσεις, τους Υποψηφίους και τα Νέα του Συνδυασμού μας.