Ματελλας Χρηστος

Ονομάζομαι Χρήστος Ματέλλας του Σταματίου και είμαι Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, παρ’ Αρείω Πάγω, με Α.Μ.: 2545. Ασκώ ευδοκίμως το δικηγορικό λειτούργημα, επί τριάντα ( 30 ) έτη,  διατηρώντας πολυπρόσωπο δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Μοναστηρίου, αριθμός 9, ασχολούμενος με τους συνεργάτες μου με σχεδόν όλα τα αντικείμενα του δικαίου.Γεννήθηκα στις 08-10-1960 στο Διδυμότειχο Έβρου.

Εισήχθην στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το έτος 1979, αποφοίτησα το έτος 1983 και κατόπιν ενεγράφην στα μητρώα ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Ενεγράφην ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στις 05-02-1987 και μέχρι σήμερα ουδέποτε έπαυσα να ασκώ το ως άνω λειτούργημα, ούτε μου επιβλήθηκε οιαδήποτε πειθαρχική ποινή ή αργία.

Συμμετείχα για δυο τριετίες στην πρωτοβάθμια επιτροπή μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Ομιλώ την Αγγλική Γλώσσα.