Τοτσκας Γεωργιος

Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του ίδιου Πανεπιστημίου στο Φορολογικό Δίκαιο. Υποψήφιος Διδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Φορολογικό Δίκαιο και Δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το έτος 2000, ήδη παρ’ Αρείω Πάγω. Ιδρυτικό μέλος και Διαχειριστής της Δικηγορικής Εταιρίας “ΠΑΡΡΗΣΙΑ” Συμμετέχω ως υποψήφιος Σύμβουλος με τον συνδυασμό “Δικηγορική Πρωτοπορία” με επικεφαλής τον υποψήφιο Πρόεδρο και εξαίρετο συνάδελφο Χρήστο Ράπτη. Μετά από δεκαοκτώ έτη μαχόμενης δικηγορίας έχω γνώση και ικανή εμπειρία να συμμετάσχω ενεργά στα κοινά των Δικηγόρων  και να εργαστώ μεθοδικά και ακούραστα στην προώθηση πάγιων αιτημάτων αλλά και στη βελτίωση της καθημερινότητας μας.