Βρικος Χρηστος

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο της ίδιας Σχολής.

Πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής ΝΟΠΕ ΑΠΘ.

Δικηγόρος παρ’ εφέταις,  έχω εργαστεί στο παρελθόν ως Δικηγόρος στο γραφείο κτηματογράφησης Θες/νίκης, ενώ τα τελευταία χρόνια διατηρώ δικηγορικό γραφείο με τη  Δικηγόρο Βρίκου Βιβή.

Διετέλεσα Πρόεδρος του Συλλόγου Μεταπτυχιακών και υποψ. Διδακτόρων Νομικής ΑΠΘ.

Μέλος του Δ.Σ του ΔΣΘ από τον Μάρτιο του 2014 μέχρι και σήμερα.

Είμαι Πρόεδρος της Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης  Δικηγόρων του ΔΣΘ.

 

 

Από το 2014  η εν λόγω Επιτροπή προχώρησε στις εξής δράσεις:

Σύνταξη ΟΔΗΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ με βάση ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν σε κάθε γραφείο υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης έτσι οι συνάδελφοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις δραστηριότητες του κάθε γραφείου, τον τρόπο λειτουργίας του, το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού, τον τρόπο επικοινωνίας, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα κ.α. Επίσης στο Παράρτημα του ΟΔΗΓΟΥ επισυνάπτονται υποδείγματα αιτήσεων που μπορεί να καταθέσει ο κάθε πληρεξούσιος  και τα οποία μπορεί να εκτυπώσει και να προετοιμάσει από το γραφείο του.

Σύνταξη Ενημερωτικών Δελτίων Νομολογίας Πρόσφατων Δικαστικών Αποφάσεων Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, ώστε να μπορούν οι συνάδελφοι να λαμβάνουν γνώση των νεότερων αποφάσεων της Θεσσαλονίκης  (πολιτικών και ποινικών) και να τις χρησιμοποιούν ως νομολογία στα δικόγραφα τους. Σημειώνεται ότι προσφάτως ζητήθηκε από το ΔΣΑ η άδεια χρησιμοποίησης των Ενημερωτικών Δελτίων από τη Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ.  –  Αποστέλλονται σε όλα τα emails των δικηγόρων – αναρτώνται και στο site του ΔΣΘ στην επιλογή  «Εκδόσεις»  – «Νομολογία – Legal Newsletter»

Διοργάνωση Επιστημονικών Εκδηλώσεων – επίκαιρων και καθημερινών ζητημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοι στην άσκηση του λειτουργήματος μας. Ενδεικτική θεματολογία: υπερχρεωμένα νοικοκυριά, παράνομα αποδεικτικά μέσα, επίκαιρα θέματα στο δίκαιο της αποζημίωσης από τροχαία ατυχήματα, ζητήματα Τραπεζικού Δικαίου, μισθωτικές διαφορές, ενίσχυση Δικηγόρων από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, η χειροτέρευση της Θέσης του Κατηγορουμένου, το προσφυγικό Ζήτημα υπό την Σκοπιά του Διοικητικού & Ποινικού Δικαίου κ.α

Παράλληλα διανεμήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή σε όλους τους συναδέλφους και δημοσιεύθηκαν και στην ιστοσελίδα του ΔΣΘ  το σύνολο των εισηγήσεων των ανωτέρω επιστημονικών εκδηλώσεων  στην επιλογή «Εκδόσεις»  –  «Εισηγήσεις Εκδηλώσεων  Επ. Κατάρτισης».

 

Κατά τη θητεία μου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Θ. κατέθεσα μαζί με τους υπόλοιπους συμβούλους της παράταξης πολλές εισηγήσεις – παρεμβάσεις τόσο για ζητήματα καθημερινότητας όσο και για ζητήματα που αφορούν γενικότερα τον κλάδο μας.

 

Συμμετέχω στις εκλογές του ΔΣΘ στο πλευρό του Χρήστου Ράπτη επειδή επιθυμώ την επόμενη ημέρα ο ΔΣΘ να έχει έναν Πρόεδρο ικανό και έμπειρο που γνωρίζει τα ζητήματα σε βάθος, που δεν λαϊκίζει, αλλά με λίγα λόγια και με ουσιαστικές πράξεις θα μας οδηγήσει με μεγαλύτερη ασφάλεια στις προκλήσεις του μέλλοντος.