Ζιακα Σοφια

ΣΟΦΙΑ Γ. ΖΙΑΚΑ

Δικηγόρος Δ.Σ.Θ.

LL.M,  PHD,

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υ.Δ.Δ.Α,

Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών,

 

Εκπαιδεύτρια του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης.

 

 

Έχω λάβει το πτυχίο της Νομικής με άριστα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, LL.M με έπαινο από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ και το διδακτορικό μου δίπλωμα με άριστα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 1997, ασκώ έκτοτε μάχιμη δικηγορία με εξειδίκευση στο Αστικό και Εμπορικό Δίκαιo.

Από το 1998, συνεργάτης του Τμήματος Κληροδοτημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη νομική υποστήριξη σε υποθέσεις aκίνητης περιουσίας και συνεργάτιδα του Νομικού Τμήματος της Eurobank- Ergasias Bank ΑΕ με επίκεντρο την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων. Νομικός συνεργάτης και μέλος του Δ.Σ των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη Α.Ε.

Έχω εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί από τον φορέα εκπαίδευσης ADRg UK ως Διαμεσολαβήτρια στην Αστική και Εμπορική Διαμεσολάβηση, στην  Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών, και στην Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση και  Επίλυση Διαφορώv.

Έχω μετεκπαιδευτεί στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση (PMC-MKK), στη Σχολική Διαμεσολάβηση και στην καταπολέμηση της Σχολικής Βίας, (PMC-K. Bazin) καθώς και στην Διαμεσολάβηση στον Εργασιακό Χώρο (ΑDR-ODR International. Είμαι επίσης διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τη Διεθνή Ακαδημία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Ιn.ADR)

Μιλώ άπταιστα αγγλικά και γαλλικά.

Συμμετέχω στις εκλογές με την πίστη ότι με την θετική μου σκέψη, τη διάθεση για δράση και τη συνέπεια που με χαρακτηρίζουν μπορώ να συνεισφέρω αποφασιστικά τόσο στη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών άσκησης δικηγορίας όσο και στην αναβάθμιση του δικηγορικού επαγγέλματος.